Радио на живоРадиостанции ▷ Северна Корея

Северна Корея

FNK - 자유북한방송 FNK - 자유북한방송
  • Северна Корея
  • Ток-радио

장벽을 넘는다! 북한을 밝힌다! - 탈북자들이 운영하는 대북 라디오 방송! FNK - 자유북한방송 е излъчена радиостанция в Северна Корея, излъчвана във формат Ток-радио

Available on Google Play

FACEBOOK